Menu

Occupy Ærø

alt

Mandag eftermiddag havde Fyns Amts Avis kaldt til debat om Ærøs fremtid - og debatteret det blev der! Over 100 mødte op og mange måtte afvises pga. pladsmangel.

Jeg mødte mandag d. 28. januar - sammen med over 100 andre ærøboer - spændt op til en debat om Ærøs fremtid. Debatten var arrangeret af Fyns Amts Avis, som sætter spørgsmålstegn ved, om Ærø kommune, set i lyset af de seneste hårde kommunale besparelser, kan blive ved med at være en selvstændig kommune.

Det hele startede med et panel med tre deltagere, som indledningsvis fik lov til at give hvert deres indspark i debatten. Derefter blev diskussionen åben for alle. De tre deltagere i panelet var: psykolog Anne Folting, historiker Jesper Groth og forstander for kunsthøjskolen på Ærø, Susanne Hinnum.

Jeg skal ikke her forsøge at gengive alt, hvad der blev sagt, fordi det ville være for omfattende, men fokusere på de elementer, jeg fandt mest vitale. Endvidere skal jeg også komme med mine egne betragtninger og tilføjelser til det sagte.

Man kunne mærke, at de folk, der var mødt op her, var kommet med det samme formål, nemlig at løfte Ærø ud af krisen, og sørge for, at øen har en fremtid som en produktiv og velfungerende ø, og ikke kun som et reservat for pensionister. Lad mig også slå fast, at det var meget tydeligt, at den altovervejende holdning var, at dette bedst kunne realiseres ved, at Ærø forbliver en selvstændig kommune.

Indspark fra panelet

Jesper Groth lagde ud med et lokalhistorisk indlæg om, hvorledes Ærøboerne har udviklet sin særlige selvforståelse, som - hvis man skal sige det kort og en smule firkantet - går ud på, at vi er selvstændige: "vi kan selv". Et afgørende element i forhold til denne selvorståelse er, at vi faktisk var blandt de første i Danmark, som fik gennemført de store landboreformer, hvilket betød, at Ærøs landbefolkning blev selvejere og selvbevidste. 

alt

Endvidere siger Jesper Groth om den historiske fremkomst af ærøboerne selvopfattelse: "respekten for det enkelte menneske, uanset besiddelser og formueforhold, er en del af vores sociale forståelse. Forholdene på øen var stabile og fortrolige, men også rummelige. Man måtte indrømme andre den frihed, man også selv havde brug for, for at kunne leve i de overskuelige rammer. Bevidsthed om værdsathed, er også med til at forklare, hvorfor ærøboerne ikke så let har ladet sig overtale og styre"

Ærø har, hvis jeg har forstået Jesper Groth ret, i det helt store perspektiv faktisk bevæget sig på en bølge af vækst, selvstændighed og fremgang, men det er så det, der er i krise nu.

Man kan finde mange undskyldninger og formildende omstændigheder, men vi kommer i mine øjne ikke uden om, at vi er i krise. Hvad der er værre er, (eller bedre - alt afhængig af, hvordan man ser det) at det er en krise, som ikke kan løses med de tiltag, vi plejer at bruge. Resten af Danmark og resten af Europa er også i krise, og der er ingen udsigt til økonomisk vækst - og da slet ikke for udkantsdanmark. Sådan som vores politiske og økonomiske system er skruet sammen vil det tværtimod være sådan, at den økonomiske krise og den medhørende arbejdsløshed snarere forværres. Endvidere vil der i en lang årerække fortsat blive skåret ned på centrale offentlige områder, som eksempelvis skoleområdet, ældreområdet biblioteksvæsenet mv.

Vi bliver simpelthen nødt til at indtage et helikopterperspektivet og spørge os selv og hinanden, hvad er det dog, der har gjort, at det pludselig er gået så galt? Det her er jo ikke kun resultatet af et par lokalpolitikere, som har sovet i timen. Vi bliver nødt til at gøre noget helt nyt og tænke tingene helt forfra. Men mere om det senere. Først skal jeg lige præsentere de to næste talere.

Den næste taler var Anne Folting, som bød ind med en psykologisk forklaring på vores problemer. Som jeg forstår det, Anne sagde, så er den grundlæggende pointe i hendes indlæg, at vi allesammen har en grundlæggende angst for at blive sat udenfor fællesskabet. Det er denne angst, der spiller os et puds her på Ærø, hvor gruppen er mindre og tættere end de fleste andre steder. Derved kan faren ved at falde ud virke større.Vi bliver bange for at sige vores mening. Vi bliver bange for at gøre tingene på en ny måde. Vi frygter repressalier fra gruppen. Eller mere simpelt sagt; når f.eks. en lokalpolitiker har været med til at gennemføre en svær beslutning, så kan selv en så simpel ting som at gå ned og handle i Brugsen være ubehagelig, fordi han/hun der bliver mødt af de folk, der rammes af beslutningen og udsættes for deres vrede og kritik. Dette ligger i baghovedet på politikerne og på alle os andre, hvilket i en del situationer gør os handlingslammede. Vi undlader simpelthen at tage de svære og upopulære beslutninger, hvilket i sidste ende får os allesammen i fedtefadet. Desuden understregede hun, at det ikke kan betale sig at tage forhastede beslutninger nu. Selvom krisen kradser, må vi stadig tænke os rigtig godt om.

Susan Hinnum, som var den sidste i panelet, der fik taletid, talte om at tilskrive Ærø kvalitet og om, at en sund virksomhed kræver en plan, hvilket kræver, at man tænker mere med hovedet end med følelserne.


Vejen frem for Ærø.

Vi kan udfra de tre taleres synspunkt sige tre ting i grove træk, og jeg håber at Jesper, Anne og Susan finder nåde i deres hjerter, når jeg opsummerer deres hver især meget spændende og engagerede indlæg.

Vejen til succes på Ærø er: selvstændighed, at stå ved sig selv og give slip på sin angst og at have øje for kvalitet. 

alt

Nu skal jeg, inspireret af ovenstående, forsøge at være helt ærlig og stå ved mig selv. Jeg er faktisk meget enig i de tre synspunkter og finder, at de kan og bør kombineres. Da jeg kom anstigende til mødet med min Occupy Ærø fane under armen, havde jeg faktisk ikke forventet at være så rørende enig med det, der blev sagt. Jeg havde forventet noget i retning af en sludder for en sladder og de sædvanlige skåltaler, som ingen steder fører hen. Men dette var langt fra tilfældet, og det jeg i forvejen havde skrevet på min fane (se billeder) viste sig jo egentlig at ligge ret tæt opad det, der blev sagt på mødet. Så da jeg i den åbne debat, som én af de første fik ordet for at fortælle om Occupy Ærø, så passede det ret godt ind i det, der allerede var blevet sagt. Jeg har egentlig intet at udsætte på de ting, der er blevet sagt og har ingen egentlig kritik af det.

Det eneste, jeg synes, der mangler, er det, jeg allerede har antydet; nemlig at få placeret et ansvar for krisen. De lokale politikere har selvfølgelig en del af ansvaret, og de fik da også hug flere gange fra forsamlingen. Men i mine øjne er deres ansvar forsvindende lille, fordi vi simpelthen er underlagt nogle nationale og i stigende grad internationale retningslinjer, som begrænser os voldsomt. EU har faktisk en meget afgørende betydning for, hvordan vi agerer økonomisk i Danmark. Samtidig er medierne, som jeg ser det, bedste venner med de nationale politikere, som for manges vedkommende ikke tænker på meget andet end at fremme deres karriere. Vi får simpelthen meget dårlig information om, hvad der egentlig rører sig under nyhedsudsendelsernes inciterende jingler. I stedet manipuleres vi over i retning af en fordummende status quo, hvor de internationale koncerner, bankdirektører og politikerne kan dele den største del af kagen imellem sig. Med den slags ledelse af landet, så skal det jo faktisk gå galt, og det er det så også gået - både for Ærø, men også for resten af landet. Som Jesper Groth bemærkede, så er polikerne på Christiansborg ligeså rådvilde lige nu, som dem på Ærø.

En vigtig del af problematikken er set med Ærøske briller, at det i stigende grad er blevet umuligt at låne penge til erhverv og boligkøb i vandkantsdanmark.
De facto er banker og kreditfinancieringsinstitutter ved at afvikle halvdelen af Danmark.
Heldigvis har vi på Ærø Rise sparekasse der, med en udmærket økonomi, har en mere realistisk tilgang til udkanternes betalingsevne og -vilje.
Ærøboerne flygter fra de store etablerede pengeinstitutter, der også tydeligvis er ved at afvikle deres filialer på vores ø.

http://politiken.dk/tjek/penge/boligmarked/ECE1510439/realkreditinstitutter-sortlister-udkantsdanmark-nej-til-boliglaan/

http://www.tv2east.dk/artikler/udkantsdanmark-straffes-af-laanestop-0

http://www.business.dk/oekonomi/hjaelp-til-firmaer-i-udkantsdanmark

Denne problematik er den del af en mere overordnet situation, hvor vi som befolkning i den grad er blevet ført bag lyset af politikere og medier. Som bekendt brød finanskrisen løs i 2008. Et halvt år forinden havde Anders Fogh Rasmussen forsikret os allesamme om, at vores økonomi var i god form, men pludselig var Danske Bank ved at gå konkurs. Ikke nok med det - politikerne valgte at gennemføre bankpakke nummer 6, for at holde hånden over Danske Bank, som havde smølet mange milliardet væk ved at investere massivt i Irland, hvor de opkøbte Bank of Ireland og begyndte at underbyde alle de andre banker på lånemarkedet.

Man lånte simpelthen penge væk uden nogen som helst form for reel sikkerhed. Dette sket også for mange andre banker i Danmark. Man lånte penge væk, som aldrig bliver betalt tilbage. Dette er en god forretning på kort sigt, og har gjort en masse bankdirektører rige, men på langt sigt, er det sådan noget, der kan ruinere et helt land. Ved at låne penge ud, skaber man en masse økonomisk aktivitet, men når dem, der har lånt dem går konkurs, så taber man.

Da Danske Bank havde lånt for mange penge væk, og derfor manglede likvider i 2008, gik folketinget under højst kritisable omstændigheder ind og lånte Danske Bank 24 milliarder, hvilket jo gør at de 24 milliarder nu mangler i statskassen. Dertil kommer de mange andre milliarder, som staten har måttet betale, når de forskellige banker er krakket. Roskilde Bank, Amagerbanken og mange andre.

Kort sagt bankerne har opført sig som uansvarlige teenagere og klattet pengene væk. Folketinget sender regningen videre til folket igennem nedskæringer i velfærdsydelser, nedlæggelse af skoler mv. Danmark har pt. et underskud på ca. 100 milliarder, og derfor er det ikke tilfældigt, at staten nu afviser at komme Ærø til undsætning. Altsammen er dokumenteret med al ønskelig journalistisk grundighed i DR's dokumentar "Sikke en fest". Jeg anbefaler varmt, at man ser alle tre afsnit.

Første del:

http://www.dr.dk/DR1/dr1-dokumentaren/sikke-en-fest/sikke-en-fest.htm#/61092

 

alt

 

I stedet for, at vi skærer den offentlig sektor ned til sokkeholderne, mener jeg, at det er på høje tid, at vi tvinger bankerne til at tage ansvaret, og stå ved de fejl, de har lavet. Nogle synes, det lyder hårdt, men man burde have ladet Danske Bank gå konkurs, i stedet for at tørre regningen af på danskerne. Denne model har man brugt med stor succes i Island, hvor der nu er fremgang på alle områder og en vækst i beskæftigelsen.

Der er mange virksomheder i Danmark, der ligesom privatpersoner, har optaget store lån i perioden op til 2008, og som stadig forsøger, at betale tilbage på de voldsomme lån. Dette betyder simpelthen at prisen på alt lige fra fødevarer til fjernvarme stiger. Igen: de store banker som f.eks. Danske Bank går fri og vi betaler regningen. Er det fair?

Jeg vedhæfter links, hvor man kan læse mere om alle disse ting, og man kan også få mere information og deltage i debatten på Occupy Ærøs facebook side:

https://www.facebook.com/pages/Occupy-%C3%86r%C3%B8/291526397538137?ref=hl

Endvidere anbefales denne kronik fra politiken:

http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1865730/vi-lever-i-gaeld-og-er-tvunget-til-vaekst

Om Island:

http://politiken.dk/udland/ECE1881457/professor-icesave-dom-er-stor-politisk-sejr-for-island/

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3sDgkFalIqo

Occupy Denmark

https://www.facebook.com/OccupyDenmark?ref=ts&fref=ts

 

Last modified onSunday, 18 August 2013 13:52

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?