Menu

Occupy Danske Bank

alt

Kontroversiel dialog imellem Danske Bank og Occupy. Fårene forsøger at appellere til ulvens dårlige samvittighed. Det kommer der sjælden meget ud af, men lad os nu se. P77 har fået lov til at være helt tæt på dialogen og har direkte kontakt med occupy bevægelsen.

Eivind og Bolchefabrikken

For ca. en uge siden, sad jeg i et meget koldt lokale på Bolchefabrikken i Københavns Nordvestkvarter og diskuterede sammen med nogle gæve drenge og en enkelt pige fra den danske occupy-bevægelse. Vi diskuterede, hvorvidt vi skulle tage imod Eivind Koldings (direktøren for Danske Bank) invitation til et dialogmøde med Danske Bank. Vi synes godt nok ikke rigtig vi havde hørt så meget fra vores gode ven Eivind før - og det gjorde os noget forundrede, at høre fra ham nu ligepludselig efter lang tids tavshed.

 

New standards - New normal?

Anledningen er at Danske Bank er igang med at bede om syndsforladelse fra det danske folk, hvis penge de varetager. Til det formål har de lanceret en omfattende (og meget dyr) reklamekampagne kaldet New Standards/New Normal. I reklamefilmen brugte de indledningsvis et billede fra Occupy Wall Street af en ung mand med en seddel tapet over munden. Dette har været med til at gøre, at Danske Bank har fået på puklen for deres reklame, som foregiver at Danske Bank har forstået den kritik, der er blevet rettet imod dem i den senere tid. Kritikken har især fået vind i sejlene efter DR's dokumentarserie "Sikke en fest", som går tæt på den danske banks rolle i forbindelse med finanskrisen. I udsendelsen mejsles det ind i hovedet på seerne med al ønskelig tydelighed, at bankverdenen er drevet af en altfortærende grådighed og, at det foregår på vores allesammens bekostning. 

sikke en fest: http://www.dr.dk/TV/se/sikke-en-fest/sikke-en-fest-1-3#!/

A new normal demands new standards: http://www.youtube.com/watch?v=n-pZj_cPBvw

 

alt

Dialog med grådigheden.

Personligt har jeg - lige siden jeg var i Madrid under den første besættelse af Puerto del Sol i juni 2011 - forsøgt at gøre opmærksom på de alvorlige problemer, som er indbygget i vores nuværende økonomiske system i Danmark og resten af verden. Det var dengang - stadig relativt kort efter, at vi kunne købe hele verden, og samtidig med at først Anders Fogh og dernæst Lars Løkke - med alle de store bankfolk i ryggen - konstaterede at dansk økonomi var i fin form.

Nå, men det var dengang. Nu var situationen, at vi sad og frøs vores røv i laser i Nordvestkvarteret, imens vi forsøgte at diskutere os frem til, hvorvidt vi skulle indvilge i at møde Hr. Danske Bank. På en eller måde er situationen i sig selv fuldstændigt bizar. 

Det minder lidt om, at man sidder i fængsel, og så bliver man lige pludselig inviteret ind i de bløde sofaer til fængselsdirektøren og spise jordbær, imens éns medfanger sidder og sulter i deres celle. Hvad var hensigten med det møde fra bankens side? Og hvordan skulle vi gribe det an?

Mit personlige synspunkt som jeg førte frem på mødet var, at vi skulle svare tak for oplægget til dialog, men samtidig gøre det klart, at vi i stedet for at diskutere med bankdirektøren ville invitere til et åbent occupy-møde, hvor almindelige bankmedarbejdere kunne komme og fortælle os om, hvordan finansverdenen ser ud derfra, hvor de er. Sammen med dem, kunne vi fortsætte vores arbejde henimod en gevaldig ombygning - eller om man vil: en revolution af finanssektoren.

Men at føre en dialog med direktøren for en bank - der beviseligt har klattet statens penge væk som en uansvarlig teenager, og derved er hovedansvarlig for et eklatant underskud i statskassen - det kunne jeg ikke lige se, at occupy-bevægelsen skulle have interesse i - og det kan jeg stadigvæk ikke. Men man har selvfølgelig lov til at blive klogere, og faktum er at dialogen er igang.

Den seneste svinestreg i en lang perlerække er, at Danske Bank fik tiltusket sig 24 milliarder fra den danske stat, fordi de var kommet til at snolde lidt for meget på et eventyr i Irland. Danske Bank overtog således Bank of Ireland og begynde at underbyde alle andre på lånemarkedet, hvilket resulterede i en masse lån, som ikke havde skyggen af dækning. Alt dette bliver sirligt dokumenteret i førnævnte dokumentarserie fra DR. 

Jeg mener, prøv at se jer omkring! Der er nedskæringer alle steder i den offentlige sektor samtidig med at arbejdsløsheden stiger, priserne på alt fra el til fødevarer stiger. Hvorfor? Fordi der er et underskud i statskassen på noget i omegnen af 100 milliarder. Jeg er ikke økonom, men jeg kan da se, at de 6 bankpakker, der i alt er givet i Danmark dækker de hundrede milliarder og formentligt lidt til. Med andre ord: bankernes penge-spekulation har formøblet alle statens penge. De tabte i lotteriet - og vi betaler regningen. Det bliver jo ikke ligefrem taget ud af bankdirektørernes løn, som stadig er på himmelflugt - selv efter at finanskrisen har sat ind. Den har de sgu regnet godt ud - ikke?

alt

Hvordan gik selve dialogen?

Og nu skal Occupy-bevægelsen sørge for at genoprette Den Danske Banks gode rygte? Dialogen skal få os til at tro på budskabet i den nye reklamekampagne New Normal/New Standards.

Det skal lige tilføjes, at jeg langt fra er den eneste occupy-aktivist, der er skeptisk overfor Den Danske Bank, men alligevel er der nu nogle fra bevægelsen, der har valgt at gå i dialog. Dette står dem jo frit for, men det skal understreges, at de på ingen måde kan repræsentere Occupy Denmark og da slet ikke Danish Democratic Revolution, som var den første bevægelse i Danmark, som begyndte at sætte fokus på det demokratiske underskud som de store banker og andre pengemænd skaber. 

Dialogmødet er netop overstået, og vi kan her på p77 som det første medie præsentere jer for Occupy's pressemeddelelse, som udsendes til alle medier senere idag:

" Til pressen,

Vi har idag drukket kaffe med repræsentanter for Danske Bank, herunder Eivind Kolding.

Vi er fra Occupys side gået til mødet med en hvis skepsis, og vi har desuden mødt en del skepsis fra vores bagland og fra dele af offentligheden. Vi synes mødet gik godt, og vi er meget positivt overraskede over at Eivind Kolding vil imødekomme kritikerne.

For at undgå mytedannelse om hvad der foregik på mødet, og fordi vi som bevægelse har forpligtet os på åbenhed, så er det os derfor magtpåliggende, på trods af Danske Banks ønske, at videreformidle overskrifterne fra mødet.

Kontaktperson - Morten

tlf. 20850302

mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it."

 

Jeg har endvidere modtaget mere information fra Occupy Copenhagen om, hvad der foregik på mødet, som kun varede en halv time. Her er et fyldigt referat af det, der blev sagt:

"Han (Eivind Kolding. Red.) indledte med at beklage de misforståelser, der er opstået i forbindelse med New Normal-kampagnen, og at han er glad for at Occupy har takket ja til mødet. Han sagde, at banken faktisk mener det, når den siger, den har lyttet, og fortsat gerne vil lytte. Hovedvægten af Occupy Copenhagens kritik af bankvæsenet ligger på de private bankers privilegier til at skabe penge ud af ingenting samt forrentning heraf. Den del af kritikken ønskede banken ikke at tage stilling til (...)

Eivind Kolding fortalte, at selvom han er grundlæggende uenig i Occupys kritik af bankvæsenet, så har kritikken fået Danske Bank til at kigge indad, og at de har besluttet at implementere tre initiativer, der skal bidrage til at dæmpe konsekvenserne af gælds- og finanskrisen.

Eivind Kolding vil rette henvendelse til finansministeren med henblik på at undersøge mulighederne for at kompensere staten, f.eks. med en aktiepost svarende til det kapitalindskud den forrige regering ved bankpakke 2.

Desuden vil banken indføre et rente- og gældsloft, så gældsbyrden ikke løbende stiger for de svageste kunder.

For det tredje vil Danske Invest undersøge muligheden for at afvikle alle derivater, der spekuler i fødevarepriser, og som skaber ustabile fødevarepriser. Ligeledes vil Danske Bank indskærpe sine datterselskaber om at gøre det samme. Repræsentanterne for Occupy svarede at det lød flot, men at man syntes det var lidt nemt at love på et lukket møde, og at befolkningen vil se konkrete handlinger. Eivind Kolding sagde, at det var for tidligt at give et tidsperspektiv for hvornår de tre initiativer kan implementeres, men at det er bankens målsætning, at det skal ske hurtigst muligt."

 

Konklusion:

For at opsummere: Dansk Bank tilbyder os et plaster på såret, og siger at de gerne vil lytte, men samtidig forholder de sig på ingen måde til det centrale i occupy-bevægelsens kritik, som jo er, at vi i Danmark, ligesom i det meste af verden har det der kaldes et "fractional reserve-banking" system. Dette betyder, at bankerne kan skabe penge ud af blå luft, men at pengene ingen reel værdi har, fordi det er penge, som reelt er gæld. Altså, når du køber et hus til to millioner, så er selv systemet bygget på, at du aldrig kommer til at betale de penge tilbage, for de findes simpelthen ikke, og det kan ikke lade sig gøre på nogen måde at tjene de penge. Dette betyder, at vi har et gældssystem, som bliver ved med at generere mere gæld. På verdensbasis skylder alle penge væk til hinanden - også på tværs af landegrænser. Problemet er at afdragene blive større og større, og skal indkræves igennem beskatning af borgerne.

alt

billede: Guru Anita

Se mere om problematikken her:

http://www.radiofrihed.dk/2011/10/centralbanker-og-luftpenge/

http://p77.dk/blogs/allan-davies/657-allan-davies

https://www.facebook.com/pages/Danish-democratic-revolution/295662317116430

https://www.facebook.com/OccupyDenmark?fref=ts

occupys pressemeddelelse: 

http://p77.dk/politik-a-verden/politik/813-occupy-danske-bank

 

efterspil

occupybevægelsen oplyser kort efter mødet, at selve pressemeddelelse var en spoof, selvom ønsket om en dialog med Danske Bank var reelt nok, så var de unge mænd, der gik ind til mødet selvfølgelig ikke så naive, at de regnede med at Danske Bank reelt ønsker en dialog, men desværre udelukkende er interesseret i at redde deres ry og deres forretning. Alt i alt glædeligt for occupy og endnu et problem for Danske Bank, så vidt jeg kan se. Men debatten raser i disse timer og det sidste ord er næppe sagt i den sag. Heller ikke herfra.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5iEE8qHe6vc

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-61820515:occupy-efter-m%C3%B8de-%C3%B8nsket%C3%A6nkning-om-danske-bank.html?forside

Last modified onSunday, 18 August 2013 13:52

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?