Menu
  • Written by  Bjørk Toke / rask
  • Email

Politik på kanten - udlændinge

Foto: Nick Winchester
Foto: Nick Winchester

Et nyt lovforslag fra integrationsministeriet lægger op til, at udlændinge skal kunne fængsles i op til 18 måneder uden dom.

Der er to politikområder, der kan får folketinget helt ud på kanten i forhold til Grundlovens beskyttelsesbestemmelser af det enkelte menneske. Det er politikområderne udlændinge og terror.

I forhold til udlændinge er det ret smart, at Grundloven kun gælder for borgere i Danmark.

Folketinget er ved at vedtage en lov, der gør det muligt at fængsle mennesker i 18 måneder uden dom og retshandling (05.12.2010, Politiken, sek. 1, side 5).

Det er en temmelig hård straf.

Og hvilken forbrydelse skal du så have begået? Du skal være borger i et land uden for EU. Du skal få afslag på opholdstilladelse og så ikke rejse inden de 7 dages frist du får.

Så klapper fælden: Du kan fængsles i 18 måneder uden ret og dom.

I integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs fremsættelse af lovforslaget 12. januar 2011 hedder det:

»Lovforslaget indeholder tillige forslag om, at frihedsberøvelse med henblik på udsendelse normalt ikke må finde sted i et tidsrum, der overstiger 6 måneder. Retten kan dog forlænge dette tidsrum i op til i alt 18 måneder, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

I overensstemmelse med direktivet indeholder lovforslaget også forslag om, at frihedsberøvelse med henblik på udsendelse skal finde sted i særlige faciliteter. Hvis dette ikke er muligt, skal den frihedsberøvede holdes adskilt fra almindelige indsatte.«

Det er sådan et stykke lovgivningsarbejde, der trænger til en kritisk gennemgang. Min retsbevidsthed bliver krænket, når man kan frihedsberøve mennesker i Danmark i op til ét år og seks måneder, uden at den dømmende magt kan holde den udøvende magt i kort snor.

Vær med i debatten

Log In

Log in with Facebook

Forgot your password? / Forgot your username?